شعر

شعری از ﻣﺤﻤﺪ ﺁﺷﻮﺭ

شعری از ﻣﺤﻤﺪ ﺁﺷﻮﺭ اين رودِ جاري از اﻳﻦﺟﺎ تصويرهاي زيادي دارد در خود ﻣﻲﺑﺮد به دريا بريزد! ﻣﻲروم با ﭼﺸﻢﻫﺎيم که ﻣﻲﺑﺮد! اين که از صداي آب ﻣﻲآيد حرفﻫﺎﻳﻲﺳﺖ که دارم و کلمه ﻧﻪ… درهم ﻣﻲﺷﻮد صدها صدا و يکي ﻣﻲﺷﻮد در دريا هوووووف ميﻛﺸﻢ ﻣﻲآيم کف بر... بیشتر بخوانید

تمامی حقوق برای نشریه الفما و استودیو خلاقیت و ارتباطات بصری ویرا (www.veeradesign.com) محفوظ است . هرگونه استفاده از محتوی سایت: متن ها، تصاویر، آثار هنری فقط با اجازه رسمی از الفما و صاحب اثر مقدور است.