شعر

شعر | احسام سلطانی

شعر | احسام سلطانی   هی قدم بردارید سمت راه بروید یا نروید تا ته این خط ببینید یا نبینید زیر هر کلمه یا روی هر کلمه پا بگذارید یا سنگ حتا اگر بغل باز کند بغل، بغل کند لحظه‌ی بعد را و بعد همین گوشه بایستد راست راست برود راه برای خودش بغ... بیشتر بخوانید

تمامی حقوق برای نشریه الفما و استودیو خلاقیت و ارتباطات بصری ویرا (www.veeradesign.com) محفوظ است . هرگونه استفاده از محتوی سایت: متن ها، تصاویر، آثار هنری فقط با اجازه رسمی از الفما و صاحب اثر مقدور است.